2242024284 Χριστόδουλου Τσιγάντε, Μαρμαρωτό, τ.θ. 162, Κως zervos.paylos@gmail.com
hero image

 

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

 

 

Η εταιρία μας συνεργάζεται με έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστικούς οίκους κουφωμάτων στην Ελλάδα, την εταιρία SYNCO, παρέχοντας στους πελάτες μας την μέγιστη ενεργειακή απόδοση και ασφάλεια όσον αφορά τα εξωτερικά κουφώματα.  


Συνθετικά κουφώματα - Η έξυπνη και αξιόπιστη επιλογή
Η αγορά συνθετικών κουφωμάτων γνωρίζει συνεχή άνοδο και στην Ελλάδα. Στη Δυτική Ευρώπη το μερίδιο αγοράς των κουφωμάτων PVC είναι άνω του 60% με σταθερή ανοδική τάση. Το σημαντικά χαμηλότερο κόστος, οι άριστες θερμοηχομονωτικές τους ιδιότητες και η σχέση ποιότητας προϊόντος-τιμής, είναι οι κυριότεροι λόγοι που η εμπιστοσύνη του ελληνικού κοινού καθημερινά αυξάνεται για ένα αξιόπιστο και εγγυημένο προϊόν.

Θερμομόνωση και οικονομία 
Τα συνθετικά κουφώματα SYNCO όχι μόνο συμβάλουν στις περικοπές των ενεργειακών δαπανών σας, αφού η σημαντική προστασία από την θερμότητα και το ψύχος σημαίνει ταυτόχρονα και μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, της θέρμανσης και ψύξης, αλλά συμβάλλουν και στη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Σε συνδυασμό με ενεργειακά τζάμια τελευταίας τεχνολογίας low-e planistar τεσσάρων εποχών και low-e planitherm δύο εποχών, επιτυγχάνουν και με την προσθήκη αδρανούς αερίου argon σημαντική μείωση στην κατανάλωση ενέργειας.
Τα ενεργειακά κουφώματα SYNCO σε συνδυασμό με διπλή ή τριπλή ενεργειακή υάλωση επιτυγχάνουν μείωση του συντελεστή θερμοπερατότητας Uw έως 0,64W/m2K.
Τα συνθετικά κουφώματα SYNCO πληρούν όλες τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «εξοικονόμηση κατ’ οίκον» όπως επίσης και στην έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών.


Επιπλέον, τα συνθετικά κουφώματα SYNCO, σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και τοποθετούνται στα δικά σας μέτρα μόνο από τη SYNCO.

Χαρακτηριστικά ενεργειακών τζαμιών
Συνδυάστε τα κουφώματα SYNCO με διπλούς υαλοπίνακες 5-16-4 low-e (μαλακής επίστρωσης) planistar τεσσάρων εποχών,με φωτεινή διαπερατότητα (LT)% 71%. Ηλιακός συντελεστής solarfactor (SF) 0,41. Ο δείκτης αυτός μετράει το ποσοστό της ηλιακής θερμότητας που διαπερνά τους υαλοπίνακες ενός κουφώματος και φτάνει στο εσωτερικό του χώρου, όσο πιο χαμηλός είναι ο δείκτης τόσο αποτελεσματικότερη προστασία από τον ήλιο παρέχει το κούφωμα.

Με προσθήκη Argon, o συντελεστής Ug θερμοπερατότητας φτάνει έως 1,1W/m2K, ενώ με αέρα έως 1,4W/ m2K.  
Ο δείκτης αυτός μετράει την ποσότητα της εσωτερικής θερμότητας που διαπερνάει τους υαλοπίνακες ενός κουφώματος και χάνεται. Όσο μικρότερος είναι ο δείκτης αυτός, τόσο λιγότερες είναι οι απώλειες άρα και τόσο μεγαλύτερη είναι η θερμομονωτική τους ισχύς.

 Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.synco.gr/index.php/el/

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ KÖMMERLING